Om oss

Få stöd Ingen ska behöva vara ensam med sin bröstcancer. Så lyder vårt medlemslöfte. Som medlem får du stöd men du ger även stöd till andra genom ditt engagemang.

Bröstcancerförbundet är Sveriges enda intresseorganisation som fokuserar enbart på bröstcancer – och som stödjer både medlemmar och forskning. Stärk rösten för brösten med oss! Tillsammans kan vi göra mer för fler. Se även https://brostcancerforbundet.se/

Bröstcancerföreningen Agatha Skaraborg är en stödförening för Dig som drabbats av bröstcancer och för dina anhöriga. Vi är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden sammanslutning vars medlemmar i huvudsak består av kvinnor som själva har eller haft bröstcancer.  För närvarande har vi 300 st medlemmar varav 23 män. Vi är anslutna till BRO, Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation.

Syftet med föreningen

-är i första hand att ställa upp för varandra. Att vara tillsammans och känna gemenskap med andra som delar samma erfarenhet ger styrka och uppmuntran. Vi anordnar föreningsmöten med föreläsare som behandlar ämnet bröstcancer. Vi samverkar också med läkemedelsföretagen som hjälper oss att få bra föreläsare till våra "Temakvällar bröstcancer". Föreningen hjälper också till att samla in pengar till bröstcancerforskningen genom försäljning av "Rosa Bandet"-relaterade produkter. Vi ordnar trevliga aktiviteter och intressanta informationsmöten,  julfest m.m. Ett bra samarbete med bröstenheterna i Skaraborg och sjukvården i övrigt är för oss en viktig tillgång.

Vad får jag ut av detta?

Gemenskap

Syftet med föreningen är i första hand att ställa upp för varandra och vara tillsammans. Att vara tillsammans och känna gemenskap med andra som delar samma erfarenhet ger styrka och uppmuntran. -Vi anordnar föreningsmöten med föreläsare som behandlar ämnet bröstcancer. -Vi samverkar också med läkemedelsföretagen som hjälper oss att få bra föreläsare till våra "Temakvällar bröstcancer". -Föreningen hjälper också till att samla in pengar till bröstcancerforskningen genom försäljning av "rosa bandet"-relaterade produkter, ordnar trevliga aktiviteter och intressanta informationsmöten, Resor, SPA-dagar,  Yoga, Caféträffar, Julfest m.m. Ett bra samarbete med bröstenheterna i Skaraborg och sjukvården i övrigt är för oss en viktig tillgång.  

Stöd och tid för att lyssna

Ibland kan det kännas bra att få tala med någon som gått igenom samma sak och vet vad det innebär. Bcf Agatha har utbildade kontaktpersoner som själva har behandlats för bröstcancer. De har sekretess.

Stöd/Kontaktpersoner

Inger Mattsson Ask, Ansvarig
Tel. 070 214 67 34
inger.mattsson.ask@bcfagatha.se

Inger Franzén
Tel. 070 372 55 08
inger.franzén@bcfagatha.se

Ingela Berggren
Tel. 070 248 45 39
ingela.berggren@bcfagatha.se

Aktiviteter

Aktiviteter

Bli medlem

Bli medlem