Styrelsen 2024

Styrelsen 2023

Ordförande
Sissel Möistad

Vice ordförande
Maria Carlson

Sekreterare
Annika Esserius

Kassör
Britt Fogelström

Ansvarig Stöd/Kontaktperson
Inger Mattsson Ask

Stöd/Kontaktperson

Inger Franzén
Ingela Berggren

Arrangemang/webbmail
Ewa Åkesson

Ansvarig Unga Kvinnor
Ingela Berggren

Suppleanter

Cindy Drybooms
Dag Gustavsson
Victoria Blomgren

Aktiviteter

Aktiviteter

Bli medlem

Bli medlem