Kontakt

Styrelse

Stöd/Kontaktpersoner

Inger Mattsson Ask/Ansvarig

Tel:0702-14 67 34

inger.mattsson.ask@bcfagatha.s

Maria Carlson

Tel.0705-91 69 58

mariacarlson@bcfagatha.se

Inger Franzén

Tel:0703-72 55 08

inger.franzén@bcfagatha.se

Kontakt

info@bcfagatha.se

Kassör

Annika Månsson

Tel. 0735 - 88 29 03

Arrangemang/Marknad

Ewa Åkesson

Telefon:0730 - 43 14 30

Bli medlem

Bli medlem